זכויות לעובדים מהבית

זכויות לעובדים מהביתעבור רבים עבודה מהבית נראית כמו חלום או הפיתרון התעסוקתי הטוב ביותר – כאשר חלק שואפים להיות עצמאיים ולעבוד מהבית וחלק פשוט רוצים לעבוד מהבית עבור המעסיק שלהם.

אך כמובן שהמציאות מורכבת יותר ולצד היתרונות הרבים שיש לעבודה מהבית, ישנם גם חסרונות והיבטים שיש לקחת בחשבון. נושא מהותי וחשוב במיוחד לגבי סגנון עבודה זה הוא זכויות תעסוקתיות לעובדים מהבית. מבחינה זו, יש שני היבטים רלבנטיים, הזכויות התעסוקתיות לשכירים שעובדים מהבית והזכויות של עצמאים.

שכיר או עצמאי?

ראשית חשוב להבין האם מדובר על עצמאי העובד מהבית או על שכיר שפשוט מבצע את עבודתו מהבית. לא כל מי שעובד מהבית הינו עצמאי, החוק כולל פרמטרים שונים ורבים האם קיימים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים או האם מדובר על פעילות עסקית עצמאית.

אם מדובר על שכיר, אזי יש מכלול מקיף ושונה של זכויות תעסוקתיות לעובדים מהבית לעומת המצב במקרה של עצמאי – ספק שירות מול לקוח למשל.

הקביעה האם אדם נמצא ביחסי עובד – מעביד או שמא הוא עצמאי נקבעת על פי מאפיינים כמו סוג התשלום המועבר, מי מממן ומספק את הציוד עבור העבודה, האם זהו קשר העבודה היחיד של העובד מהבית או שיש לו עוד “לקוחות”, ניהול לוחות הזמנים של העובד ועוד.

מעבר לפירוט שינתן להלן, אם אדם עובד מהבית אך על פי ההגדרות החוקיות או בהגדרות בין הצדדים הוא מוגדר שכיר, אז מגיעות לו כל הזכויות התעסוקתיות לעובדים ללא קשר לעובדה האם הוא עובד מאתר העסק או מביתו הפרטי.

זכויות לשכירים העובדים מהבית

כאמור, מי שעובד מהבית אך מוגדר שכיר (נפוץ בחברות הייטק ובקרב נותני שירותים למיניהם), זכאי בפועל למלוא הזכויות התעסוקתיות והסוציאליות כפי שזכאי להן עובד רגיל (שמגיע באופן קבוע ושוטף למקום פעילותו של המעסיק לצורך העניין) באותו ארגון ועל פי החוק. זכויות אלו כוללות  את הנושאים העיקריים הבאים:

  • ימי חופשה שנתית כקבוע בחוק ועל פי הנהלים המקובלים בארגון.
  • ימי מחלה ודמי מחלה בהתאם לחוק ולמקובל בארגון.
  • תשלום של לפחות שכר מינימום על פי הקבוע בחוק באותה תקופה.
  • קבלת תלוש משכורת מלא ומפורט בהתאם להוראות החוקיות.
  • הפרשה לחיסכון פנסיוני כפי שנקבע בתקנות פנסיה חובה שמיושמות במשק עבור שכירים החל מ-2008.
  • החזרי נסיעות – רק עבור נסיעות שמהותן הייתה לטובת העבודה או הגעה למקום העבודה הרגיל של העסק. בימים בהם העובד מבצע את עבודתו מהבית אין כמובן צורך לשלם לו החזר נסיעות.
  • קבלת דמי הבראה שנתיים.
  • אין חובה על פי החוק לשלם לעובד תשלומים מיוחדים עבור שעות נוספות – זאת מכיוון שאין אפשרות לפקח על שעות העבודה בפועל. כך רשום בחוק שעות עבודה ומנוחה.
  • באותו אופן כמו אי חובת תשלום שעות נוספות בגלל היעדר יכולת של המעסיק לפקח על העניין, אין חובת הגבלת שעות העבודה במהלך היום, תשלום מיוחד על עבודה בימי מנוחה וחג, פיקוח על זמני הפסקות וכן הלאה.
  • זכויות לגבי תאונות עבודה הינן בעייתיות מעט עבור שכירים העובדים מהבית, בשל הקושי להוכיח האם הנזק נגרם באופן ישיר כתוצאה מהעבודה או בזמן העבודה. אם מוגדר כי התאונה התרחשה במהלך העבודה וקשר ישיר לביצוע העבודה אז העובד זכאי לפיצוי מביטוח לאומי.

זכויות תעסוקתיות לעובדים עצמאיים מהבית

מבחינת זכויות תעסוקתיות לעובדים מהבית אשר מתפקדים בעצמאים, המצב מסובך יותר ובמקרים רבים אין בפועל מי שדואג להם כפי שקיים עבור שכירים.

אין כמובן תשלום על שעות נוספות, אין פיצוי על ימי מחלה ואין ימי חופשה בתשלום. כמו כן, אין מעסיק המפריש לפנסיה ואין חובה כזו – אך מאוד מומלץ לעצמאים לנהל חיסכון פנסיוני מסוים. מבחינת ביטוח לאומי יש כיסוי מסוים לתאונות עבודה, אך אין זכאות לדמי אבטלה עבור עצמאים.