חוסכים לעת זקנה – אפשרויות חיסכון

חוסכים לעת זקנה - אפשרויות חיסכוןהחשיבות הרבה של חיסכון לעת זקנה, דהיינו חיסכון פנסיוני, איננה מוטל בספק. הנתונים של העלייה בתוחלת החיים מצד אחד, ורמת החיים הגבוה אליה התרגלו מרבית תושבי ישראל, מצד שני, הופכים את צורת החיסכון הזאת לחיונית.

עם השנים נעשו כמה רפורמות מקיפות בתחום החסכונות הפנסיוניים וכיום ישנם 3 מכשירים של חסכונות כאלה – קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות גמל.

קרנות הפנסיה וותיקות

.מרבית האנשים שהחלו לחסוך בקרנות הפנסיה בשנים האחרונות הינם עמיתים של קרנות חדשות. הקמת הקרנות הללו התבצעה מכורח הנסיבות.

פגיעה באיזון האקטוארי בשל התארכות תוחלת החיים כמו גם הבטחת זכויות נדיבות מידי לעמיתים הוותיקים איימה על יציבות קרנות הפנסיה הוותיקות.

הקמת הקרנות החדשנות נועדה, אם כן, להסדיר את מצבם של החוסכים הוותיקים ובהם פנסיונרים רבים, ובנוסף לקבוע כללים חדשים ומחייבים לגבי קרנות הפנסיה החדשות

קרנות פנסיה חדשות

.קרנות הפנסיה החדשות הם אחד מהגופים המרכזיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים של תושבי ישראל. כמו כל חיסכון פנסיוני, גם קרנות הפנסיה נועדו להעניק לחוסך קצבה חודשית לאחר הגעתו לגיל היציאה לגמלאות

.בנוסף על הבטחת קצבה חודשית לגמלאי, מספקת קרן הפנסיה גם ביטוח. מטרת הביטוח הוא להגן על החוסך ועל שארי בשרו מפני מצב בו לא יוכל להמשיך לעבוד בשל נכות, כמו גם הבטחת תשלומים לשארים במקרה של מות העמית. בניגוד לביטוח מן הסוג הרגיל, הביטוח שניתן על ידי קרנות הפנסיה הוא באמצעות ערבות הדדית.

משמעות הדבר היא שבקרות מקרה הביטוח ישולמו התגמולים מסך הנכסים הצבורים של קרן הפנסיה שהפקידו כלל העמיתים

ביטוח מנהלים

.סוג נוסף של חיסכון פנסיוני הינו זה המוכר בשם “ביטוח מנהלים”.

העיקרון של ביטוח מנהלים דומה למדי לזה של קרן הפנסיה, ולכן רבים מתלבטים האם לעשות קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. גם כאן זכאי העמית (שנקרא גם מבוטח) לקצבה חודשית בעת הגעתו לגיל פרישה, או כאשר מתרחש אירוע ביטוחי כגון פטירה או אבדן כושר עבודה.

ההבדל שבין מרכיב הביטוח שבביטוח מנהלים לזה שטמון בקרן הפנסיה טמון בכך שבביטוח מנהלים אין ערבות הדדית בין המבוטחים. כאן החברה המבטחת נושאת בסיכוני הביטוח

קופת גמל בעבר

.קופת גמל, הידועה גם בשם קופת תגמולים, עברה מהפך משמעותי בשנת 2008, אשר הפכה אותה ממכשיר חיסכון רגיל למכשיר של חיסכון פנסיוני בלבד. בעבר נהגו חוסכים בקופת הגמל להשתמש בכספים שנחסכו למטרות שונות לאחר שהסכום הפך לנזיל. נזילות הכספים כעבור 15 שנה ממועד ההפקדה הראשונה הביאה לכך שרק מעטים ראו בחיסכון זה חיסכון לגיל פרישה

קופות גמל כיום

.כיום, ולמעשה החל משנת 2008, מרבית הכספים החדשים שנצברים בקופות הגמל מיועדים לטובת חיסכון פנסיוני. על מנת למשוך סכום חד פעמי (משיכה הונית) כמו בעבר, יש צורך לצבור סכום מינימלי של גמלה שתבטיח לחוסך רמת חיים סבירה.

הבדל משמעותי שבין קופות הגמל לבין ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה טמון בכך שקופת גמל איננה כוללת מרכיב של ביטוח. אי לכך, מי שמעוניין בכיסוי כזה צריך לרכוש אותו בנפרד

לא קופאים על השמרים

:המציאות שהוצגה כאן, של כלים רבים לחיסכון פנסיוני, יוצרת בלבול רב אצל חוסכים רבים.

על מנת לפשט את הדברים כדאי לקחת בחשבון כמה עובדות חשובות
.על פי התקנות, ניתן לעבור בין סוג חיסכון אחד למשנהו. חוסך בקופת גמל, למשל, שרוצה להפוך לעמית בקרן פנסיה יכול לעשות זאת. גם הדרך ההפוכה היא, כמובן, אפשרית .1
.חשוב להשוות מחירים. קיומם של כלים פנסיוניים מגוונים מאפשר לחוסכים להשוות בין התנאים שהם מקבלים לבין אלה שמציעים הגופים המתחרים. ההבדלים יכולים להיות משמעותיים מבחינת דמי הניהול השוטפים והשנתיים .2
.ישנם יועצים מוסמכים, המכונים יועצים פנסיוניים, שתפקידם לייעץ, בין השאר, היכן וכמה כדאי להפנות לחיסכון פנסיוני .3