ייעוץ פנסיוני – לחסוך חכם

ייעוץ פנסיוני - לחסוך חכםרפורמת בכר שהביאה למהפכה של ממש בתחום שיווק המוצרים הפנסיוניים הביא גם להתפתחות צורות שונות של ייעוץ פנסיוני המוצע ללקוחות המתלבטים.

בין היתר, ניתן למצוא בשוק הייעוץ הפנסיוני את היועצים הבנקאיים, את משווקי התוכניות הפנסיוניות של חברות הביטוח, וכן את היועצים העצמאיים, הבלתי תלויים.

למה לי פנסיה עכשיו?

כלל חשוב בתחום החיסכון הפנסיוני קובע שחיסכון שמתחיל מוקדם יותר, צפוי להניב הכנסה שוטפת גבוה יותר בעת זקנה ושיבה.

בשל העובדה שאנשים צעירים רבים כלל אינם מודעים לחשיבות של הפרשה מספקת לפנסיה, רבים מאוד מתחילים לחסוך רק בגיל מבוגר יחסית. המשמעות לכך היא חיסכון פנסיוני בלתי מספק.

עידוד החיסכון

הממשלה בחרה לעודד את תחום החיסכון הפנסיוני באמצעות כמה אמצעים העומדים לרשותה:

1.    חקיקת חוקים – החוק בעניין פנסיית חובה, שנכנס לתוקפו בשנת 2008, קבע באמצעות צו הרחבה שעל כלל המעסיקים במשק להפריש כספים לטובת חיסכון פנסיוני.
2.    הטבות מס – הפרשות לפנסיה מוכרות כהוצאה מוכרת המקנה לחוסכים הטבות מס מסוגים שונים. בין ההטבות הידועות ניתן לציין את הטבת הניכוי והטבת הזיכוי. הטבה מסוג ניכוי משמעותה הקטנת ההכנסה החייבת ממס וכתוצאה מכך הקטנת תשלומי מס ההכנסה. הטבה מסוג זיכוי משמעותה החזרי מס בהתאם למפורט בחוק.
3.    הוצאת קופות הגמל מידי הבנקים, פתיחת שוק הפנסיה לתחרות, והסדרת נושא קבלת הייעוץ הפנסיוני בחוק ובתקנות.

ייעוץ בנקאי

לאחר שקופות הגמל עברו מידי הבנקים לידיים של חברות פרטיות, יכלו הבנקים להתפנות להשקעה במערכת ייעוץ איכותית יותר, אובייקטיבית יותר ונטולת פניות.

בזכות היכולת של הבנקים לפנות לציבור הרחב באמצעות פריסת הסניפים הרחבה, ועל ידי יועצים פיננסיים מוסמכים, החלו הבנקים לפנות בהדרגה ללקוחותיהם, ולהזמינם לקבלת ייעוץ מתאים.

למרות שיש המטילים ספק ביכולתו של הבנק לספק ייעוץ אובייקטיבי לחלוטין, הרי שהבנקים מצידם מצהירים על אובייקטיביות שנובעת, בין היתר, משימוש בכלים מתקדמים שנועדו למקסם את רווחי הלקוח.

יתרונות הייעוץ הבנקאי

בסיכומו של דבר, יתרונות הבנקים בתחום הייעוץ הפנסיוני הם כדלהלן:

1.    פריסה רחבה של יועצים, בכל רחבי הארץ.
2.    היכרות עם הלקוח – לבנק ידע פיננסי נרחב אודות לקוחותיו, בגין היכרותו עימם לאורך השנים.
3.    היועצים אינם מחויבים לתת דין וחשבון לחברות הביטוח ולגופי הפנסיה השונים, כך שאין להם סיבה להעדיף חברה אחת על פני אחרת. העמלה שלה זכאים הבנקים מאת חברות הפנסיה נקבעת על פי חוק.
4.    תוכנות מחשב מתקדמות – הבנקים עושים שימוש בתוכנות מתקדמות שמסייעות לקבלת החלטות מיטביות.

חסרונות הייעוץ הבנקאי

חסרונות ייעוץ פנסיוני בנקאי הם:

1.    יועצים מתחילים – חלק גדול מהיועצים הפנסיונים בבנק אינם בעלי ניסיון רב בתחום. לעיתים מדובר ביועצי השקעות שעברו הסבה רק בזמן האחרון.
2.    שיטת הסרט הנע – מרבית הלקוחות זוכים לייעוץ בתהליך מזורז. מצב כזה מונע כל אפשרות לייעוץ מעמיק, גם כאשר הוא חיוני.
3.    לא באמת אובייקטיבי – יש הטוענים שהבנקים אינם באמת אובייקטיביים לחלוטין. עצם העובדה שהבנקים זכאים לעמלות הופכת אותם לצד בעל עניין.

יעוץ בחברות הביטוח

גם חברות הביטוח מציעות ייעוץ פסיוני ללקוחות החפצים בכך. גם כאן מדובר ביועצים בעלי הכשרה ורשיון ייעוץ על פי חוק. במקרה זה, השאלה האם היועץ הוא אובייקטיבי או לא איננה מוטלת בספק.

ייעוץ בחברת הביטוח, אף שהוא יכול להיות אמין ומקצועי, מוטה באופן ברור למוצרים של חברת הביטוח המייעצת. היתרון בקבלת ייעוץ כזה טמון בהיכרות טובה מאוד עם מוצרי החברה וביכולת להתאים אותם ללקוח.

ייעוץ פרטי

סוג אחרון של יועצים, כאלה שגובים שכר טרחה עבור עבודתם, הם היועצים הפרטיים. לאור החסרונות שבקבלת ייעוץ בבנקים או בחברות הביטוח השונות, יועצים אלה מצהירים על עצמם כאובייקטיבים באמת.

ייעוץ מסוג זה יהיה בדרך כלל מקיף יותר ומלא יותר, מפני שמקבל הייעוץ הוא לקוח ישיר של היועץ שבו הוא בחר.