מתי עדיפה הלוואה חוץ בנקאית

מתי עדיף הלוואה חוץ בנקאיתמבחינת תחום ההלוואות, השנים האחרונות בישראל התאפיינו בצמיחה משמעותית בהיקפי האשראי שהציבור והמגזר העסקי מבקשים ומקבלים גורמים פיננסיים רבים וכן בצמיחה משמעותית של השוק החוץ בנקאי.

בישראל פעילים גורמי מימון חוץ בנקאי כמו חברות כרטיסי אשראי, קרנות מימון ממשלתיות ופילנתרופיות, חברות מימון של גופים פיננסיים גדולים, חברות מימון פרטיות, חברות הביטוח, חברות פקטורינג, נכיון צ’קים וכו’. בהחלט ישנם מקרים בהם כדאי לפנות לקבלת מימון חוץ בנקאי ולא מימון בנקאי, עבור עסקים ופרטיים.

שמירה על אובליגו או מסגרת אשראי בבנק

האובליגו הוא היקף על ההתחייבויות של עסק כלפי הבנק ומסגרת האשראי היא היקף האשראי שלקוח, פרטי או עסקי, יכולים לקבל מהבנק – הן מבחינת קבלת הלוואות והן מבחינת כניסה למחצב של משיכת יתר.

פנייה לקבלת מימון חוץ בנקאי מאפשרת לקבל מימון ואשראי בלי להשפיע כלל על האובליגו הבנקאי או על מסגרת האשראי, לקוחות יכולים לקבל מימון גם אם הגיעו למגבלת האשראי שלהם מבחינת הבנק והחוק.

חברות מימון חוץ בנקאיות מבססות את המודל העסקי שלהם במקרים רבים על ביטחונות אחרים או דרכים לוודא את יכולות ההחזר של הלווה – למשל באמצעות ריביות, שעבוד כלשהו וכדומה.

פיזור סיכונים ומקורות פיננסיים

היבט נוסף שנותן עדיפות לקבלת מימון חוץ בנקאי, לפחות לגבי חלק מצרכי המימון של לקוח פרטי או עסקי, הוא ניהול סיכונים נכון יותר באמצעות פיזור סיכונים. מימון חוץ בנקאי גורם לכך שהלקוח לא מקבל את כל האשראי שלו מהבנק כגורם פיננסי יחיד אלא גם משחקנים אחרים בתחום.

כאשר זקוקים למימון מיידי ופשוט

השוק החוץ בנקאי יותר יעיל מבחינה זו שקבלת המימון היא לרוב מהירה יותר מאשר השוק הבנקאי והתהליך כולו מאופיין בפשטות גדולה יותר. פנייה לקבלת מימון חוץ בנקאי מחברת כרטיסי אשראי למשל יכולה להסתיים בקבלת הכסף עוד באותו יום או ביום המחרת ואילו פנייה לבנק עשויה לדרוש ניירת, בדיקות ופרק זמן ארוך יותר.

כאשר תנאי ההלוואה זולים או נוחים יותר

כמובן שאחד השיקולים המנחים לגבי כל תחום כלכלי הוא שיקול העלות ונוחות העסקה ללקוח. בהחלט יכול להיווצר מצב בו מימון חוץ בנקאי יהיה זול יותר מאשר הפיתרון הבנקאי, יש לבצע השוואה של תנאי הריבית, ההצמדה, סכומי העמלות אם ישנן, מגבלות פירעון מוקדם ושאר פרמטרים שמשפיעים על העלות הסופית של ההלוואה ולבחור בפיתרון הזו יותר.

בנוסף, מימון חוץ בנקאי יכול להציע תנאי הלוואה נוחים יותר מאשר הלוואה בנקאית, כאשר הכוונה היא לתנאים של החזר ההלוואה ולאו דווקא לעלות ההלוואה.

למשל אם גורם מימון חוץ בנקאי מציע תקופת החזר ארוכה יותר מאשר הבנק, אפשרות לתשלום חודשי קבוע, קביעה אישית של הלקוח את סכומי ההחזר והמקדמה על המימון ושאר מרכיבים שמשמנים את המאזן לטובת ההלוואה החוץ בנקאית מבחינת נוחות ההחזר ללקוח.

כאשר צריכים פיתרון מימון שונה

בתחום המימון החוץ בנקאי יש מבני מימון שונים מאשר מבנה סטנדרטי של הלוואה בנקאית שבה מקבלים כסף ואז יש להחזיר מדי חודש חלק מהקרן בתוספת הריבית. לכן אם יש צורך בפיתרון מימון שונה במבנהו אז גורם מימון חוץ בנקאי עשוי להיות עדיף על פני הבנק.

דוגמאות לכך הן פקטורינג או נכיון שיקים, בשני השירותים הלקוח מקבל מימון יחסית מיידי ובמזומן, כאשר אחד ההבדלים המהותיים לעומת מימון בנקאי הוא בכך שלא צריך להחזיר את כספי המימון אלא מדובר על מודל אחר שבו החברה המממנת מרוויחה באמצעות גביית החובות שנרכשו במסגרת פקטורינג או פירעון השיקים מפעילות נכיון שיקים.