תכנית עסקית

תכנית עסקיתהצלחה בעסקים מצריכה תכנון מקדים, יכולת לנהל משברים בזמן אמת, הכרת השטח בו העסק פועל ועוד מגוון מרכיבים ומשתנים שמשפיעים באופן ישיר על תפקוד והצלחת העסק – דברים אלו נכונים עבור כל סוג של עסק ובכל גודל.

תכנית עסקית היא כלי מכווין דרך שכאשר מבצעים אותה נכון אמורה ללוות העסק לכל אורך שלבי פתיחת עסק ותפעולו. הכנת תכנית עסקית היא רלבנטית מאוד להקמת עסק חדש אך גם לפעילויות בעסקים קיימים, התכנית חשובה על מנת להתחיל פעילות עסקית חדשה בתוך העסק, הכנסת משקיע, תחילת פרויקט גדול, קבלת הלוואה מבנק או גוף הלוואות וכדומה. למעשה כל פניה לקבל הלוואה עסקית מלווה בתוכנית עסקית המראה את השימושים בכספי ההלוואה והמקורות להחזרתה.

מטרות של תכנית עסקית

הכנת תכנית עסקית נועדה לשרת כמה מטרות ספציפיות:

 • בחינת הכדאיות הכלכלית של הפעילות העסקית – תכנית עסקית טובה יכולה למנוע הפסדים מפעילות שאינה כלכלית או לספק כלי עזר לשינויים בתכנון.
 • בדיקה דקדקנית ושיטתית של עסק, רעיון עסקי או פרויקט מבחינת בעליו או מנהליו.
 • למטרות גיוס הון – בין אם ממשקיעים פוטנציאליים שירצו לראות את התכנון הכלכלי והעסקי לפני השקעתם וגם לגיוס הון מבנקים או גופים ממשלתיים, שרוצים להיות בטוחים שהם מעניקים מימון לעסק ראוי ובעל יכולת החזר.
 • לביסוס שיתופי פעולה מסחריים.

תכנית עסקית – הופכת את החלום למציאות בשטח

הכנת התכנית היא משימה תפעולית ולא פעולה טכנית בלבד, התכנית מעבירה אל הנייר ואל השטח את החלום של העסק בצורה של תהליך עבודה מדויק ככל הניתן על מנת לאפשר פעילות עסקית נכונה וכלכלית. התכנית מאפשרת למנהל העסק להתמקד גם התפעול השוטף של העסק וגם באסטרטגיה ובבנייה לטווח הארוך. עבודה לאורך זמן מול תכנית עסקית מאפשרת ביקורת עצמית של עמידה ביעדיה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת התפעול בפועל.

השיטות השונות לכתיבת תכנית עסקית

באופן כללי ישנם כללים ברורים יחסית של כיצד יש לכתוב תכנית עסקית, אך כל עסק הוא שונה כל מטרה שלשמה יש צורך בתכנית כזו משתנה מאוד ומצריכה שינויים ופרטים שונים בהתאם לנסיבות. על התכנית להיות כתובה בצורה הנכונה ביותר עבור המטרה שלשמה היא נכתבת ואל מי שמיועד לקרוא אותה, תכנית עסקית לשימוש עצמי של מנהל או בעל עסק תהיה קצרה וללא פרטים מיותרים לעומת תכנית שמיועדת לגיוס מימון מגורם חיצוני שלא מכיר כלל את פעילות העסק. כעת נפרט את המרכיבים השונים של תכנית עסקית, אלו המרכיבים הכלליים וכל עסק מצריך התייחסות מעט שונה כמובן.

חלק ראשון – הסבר פעילות העסק

 • תמצית ניהול: מעין מבוא כללי לתכנית, פירוט כללי של פעילות העסק, כמה כסף שואפים לגייס, כתיבה שיווקית לגבי ההשקעה בעסק, תשואות צפויות על ההשקעה בעסק.
 • מטרות העסק.
 • פרטי החברה ובעלי העסק ותיאור מפורט של מצב העסק ופעילותו – רלבנטי לעסקים קיימים.
 • פירוט של השירות, הפרויקט או המוצר.
 • ספקים: פירוט ספקים רלבנטיים לפעילות העסק.
 • תחרות: הסבר על התחרות בענף העסקי הרלבנטי.
 • שוק ולקוחות: תיאור השוק העסקי (אחוזי שוק וכמויות כסף) והסבר על לקוחות העסק.
 • תכנית השיווק של העסק.
 • כוח אדם ושכבת הנהלה.
 • פירוט אופן תפעול העסק.
 • מרכיבי מו”פ אם ישנם.
 • לו”ז כללי של הוצאות והכנסות

חלק שני – פיננסים

 • תזרים מזומנים של העסק.
 • צפי של רווח והפסד לאורך זמן.
 • הצגת תחשיב לנקודת איזון – כיסוי ההוצאות והחזר ההשקעה.
 • פירוט מלא של ההשקעה בשלבי ההקמה והתפעול הראשוני.
 • פירוט מקורות המימון.

מקובל לצרף לתכנית תעודות הסמכה ומסמכים רלבנטיים שונים לקידום העסק.